Räddningstjänsten Skara-Götene väljer Contal Security AB

Räddningstjänsten Skara-Götene väljer Contal Security AB som leverantör av Ut- och In-alarmeringssystem

För att modernisera och kvalitetssäkra utalarmeringsfunktionen har man valt att installera Contals Telecallsystem. Utrustning kommer att installeras på Skara brandstation och Götenes brandstation. Båda stationerna kommer att kopplas ihop med Falköping-Tidaholms Räddningstjänst. Idag är “Räddningschef i Beredskap” gemensam med räddningstjänsten Falköping, Tidaholm. Även kommunernas egna larm t.ex. driftlarm, automatiska brandlarm kommer att skickas till Contals mottagande utrustning Telecall.

För mer info om affären kontakta:

Olle Andersson
Telefon 031 – 703 06 50
Mobil 070 – 299 65 55
olle.andersson@contal.se