Sydvatten i Skåne

Contal Security har installerat ett Telecall system på Sydvatten i Skåne.

Systemet skall användas för mottagning av larmsändare CAT12CE som sitter installerat på Sydvattens anläggningar och skall överföra larminformation från objekten.

Vid prisförfrågan på Telecall, IP/GPRS larmsändare eller frågor kring affären kontakta:

Contal Security AB

Claes Åhlström
031-703 06 56
0703-507701
claes.ahlstrom@contal.se