Skånsk brandskyddsdag 2015

Contal Security ställer ut på “Skånsk brandskyddsdag 2015” den 10:e september.

Vi finns på plats och visar TeleCall In- och Ut-alarmeringssystem, Informationsskärmar, Mobilapp för larmblockering och styrning. Vi visar även hur Passage- och inbrottslarmssystemet Contal Nova kan integreras med vårt larmsystem.

I samband med Skånsk brandskyddsdag anordnas en utställning med utrustning och hjälpmedel för räddningstjänsten inom brand och räddning. Det erbjuds även en guidad rundtur på MSB Revinges övningsfält.

Evenemanget har i sin nuvarande form anordnats årligen i obruten följd sedan 1969. Ursprunget till Skånsk brandskyddsdag har sina anor från föreningens årsmöten med tillhörande konferens alltsedan 1910-talet – en mer än 100 år gammal tradition således!

För mer info, klicka här!