CAT12CE nu intygad enligt SBF 110:7

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB certifierar nu att:

Larmöverföringsutrustning CAT12CE uppfyller kraven i Type 1 enligt Svenska Brandskyddsföreningens regler för brandlarmanläggning 2013 SBF 110:7.

cat12cerez

Produktblad CAT12CE

Intyg SBSC, SBF 110:7 Svensk

Intyg SBSC, SBF 110:7 Engelsk

CPR -Certificate of Constancy of Performance