Skånsk brandskyddsdag 2016

Contal Security ställer ut i år igen på “Skånsk brandskyddsdag 2016” den 15:e september.

Vi finns på plats och visar nyheter i TeleCall In- och Utalarmeringssystem, Informationsskärmar, Telecall Remote Mobilapp för larmblockering och styrning. Vi visar även hur Passage- och inbrottslarmssystemet Contal Nova kan integreras med vårat larmsystem.

Individanpassat brandskydd – ett sätt att minska dödsbränderna? Skumvätskors negativa miljöeffekter – dags att använda andra släckmetoder? Det är två frågeställningar som diskuteras på Skånsk brandskyddsdag.

Skånsk brandskyddsdag är ett kostnadsfritt och årligt evenemang som utgör en mötesplats för räddningstjänster och branschföreträdare i södra Sverige. Arrangörer är Brandskyddsföreningen Skåne i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne/Blekinge och MSB Revinge.

Evenemanget har i sin nuvarande form anordnats årligen i obruten följd sedan 1969. Ursprunget till Skånsk brandskyddsdag har sina anor från föreningens årsmöten med tillhörande konferens alltsedan 1910-talet – en mer än 100 år gammal tradition således!

brandskyddsdag2016

För mer info, klicka här!