Contal och Stanley i unikt samarbete avseende automatiska brandlarm

Contal Security AB och Stanley Security Sverige AB har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal avseende larmöverföring för automatiska brandlarm

Stanley och Contal har tillsammans investerat i Contals larmmottagare Telecall för optimal funktionalitet för anslutna larmsändare Contal CAT12CE. Stanleys starka marknadsposition avseende automatiska brandlarm och Contals unika kompetens när det gäller in- och utalarmering för Räddningstjänsten skapas ett unikt erbjudande för den Svenska brandlarmsmarknaden.