Contal medverkar på konferens gällande skolsäkerhet

 

 

 

 

Runt om i världen har det skett tragiska skolskjutningar, det vardagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir grövre, hot måste hanteras, och vapen finns i miljöerna. Idag kommunicerar och interagerar vi genom sociala medier och nyheter och oro sprids snabbt, kränkningar och hot ingår allt mer i vår vardag och näthat är en verklighet.

Under denna dag träffas vi och diskuterar Säkerheten och tryggheten i svenska skolan.

  • Hur kan vi göra för att undvika och förebygga våld i skolan?
  • Hur kan vi arbeta preventivt?
  • Vilka tekniska hjälpmedel fungerar?

Handfasta tips från folk med stor erfarenhet av skolsäkerhetsfrågor.

Contal Security kommer att medverka under denna konferens och berätta vad vi kan erbjuda när det gäller att, “Effektivt sprida information vid små och stora incidenter”.

Skolsakerhet.se drivs av Informationsbolaget som i mer än 20 år arbetat med informations- och utbildningsmaterial om brandskydd, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen.

För mer info och anmälan, besök www.skolsakerhet.se/skolsakerhet2017