Contal ställer ut på Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet 4-5 februari 2015, är en konferens om utveckling med sikte på framtiden. Brandbefälsmötet vänder sig till alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige. Konferensen anordnas av SBB – Föreningen Sveriges Brandbefäl, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget. Contal Security kommer på plats att presentera en hel del nya tjänster och produkter främst inom området Digital in- och utalarmering.