Effektivare sjöräddning med hjälp av Contal Securitys TeleCall-system

Sjöräddningssällskapet har tecknat avtal med Contal Security om ett nytt utalarmeringssystem.

Det nya systemet har testats på sju räddningsstationer och under hösten 2017 kommer vi påbörja installationen av ytterligare ett 60-tal stationer. – Det nya utalarmeringssystemet kommer att öka vår förmåga att rädda liv till sjöss, säger Klas Johansson på Sjöräddningssällskapet”.
Majoriteten av landets räddningstjänster använder sig av Contals utalarmeringssystem. Att Sjöräddningssällskapet ansluter sig till systemet gör att de kan samnyttja den befintliga infrastrukturen, vilket ger många fördelar.
För de frivilliga sjöräddarna innebär det nya systemet flera konkreta förbättringar.
Bland annat får de bättre och säkrare täckning i ett övervakat nät och mer information om det aktuella larmet i ett tidigt skede.
Det nya systemet underlättar även för den operativa ledningen, som nu kommer att kunna följa alla larm i realtid. Sjöräddningssällskapet har köpt in utrustning och personsökare till landets 70 räddningsstationer. Det nya TeleCall-systemet blir ett rikstäckande system för Sveriges kuster och större sjöar.

– Vi är mycket nöjda med det förtroende som vi fått från Sjöräddningssällskapet att få leverera ett rikstäckande utalarmeringsystem som kommer att förbättra möjligheten att rädda liv till sjöss, säger Claes Åhlström och Tommy Fallesen på Contal Security”.

För ytterligare information kontakta Claes Åhlström eller Tommy Fallesen på Contal Security, telefon 031 – 70 30 650.