Allmänna leverans/köpvillkor

Contal Security AB e-handel (INRIKES I SVERIGE)

1. Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som utförs av kunden hos Contal Security AB via vår E-handel. Genom att genomföra en beställning via vår e-handel, godkänner ni villkoren som anges i detta dokument.

Beställningar kan endast utföras av registrerade företag godkända efter kreditprövning.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls i vårt sortiment vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt, samt ändra information om produkten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig hos Contal Security AB vid den tidpunkt då ni utför er beställning.

2. Priser och avgifter

Samtliga angivna priser är exklusive moms och exklusive fraktkostnader.

Kostnaden för frakt varierar beroende på vikt/volym.

Priser kan variera mellan uppsökande försäljning och E-handel beroende på tidsbegränsade kampanjer eller särskilt anpassade rabattavtal.

3.Beställning/upprättande av avtal

Beställningar som utförts via vår e-handel bekräftas alltid med en orderbekräftelse genererad av vår e-handeltjänst under förutsättning att ni har försett oss med korrekt e-postadress.

Om vi av någon anledning inte kan skicka er beställning, kommer vi att informera om detta snarast möjligt.

4. Leverans

Leveransdatum kan variera beroende på produkt då vi inte lagerhåller alla varor. Normal ledtid är 3-5 arbetsdagar. Vid större volymer 4-6 arbetsveckor. Information om leveransdatum ges av ansvarig ordermottagare vid beställningstillfället.

Fraktkostnaden är en faktisk kostnad baserad utefter Contal Security AB fraktavtal

För att personsökare skall kunna levereras krävs ett giltigt frekvenstillstånd från Pts

Vid materialleveranser gäller Allmänna leveransbestämmelser NL09 (bif.ej) med undantag för avhjälpande av fel som alltid sker fritt vårt kontor i Göteborg samt att var och en betalar sin frakt.

5. Ångerrätt/Reklamation

För beställningar gäller inte ångerrätt såvida inte varan uppenbart avviker från ursprunglig beskrivning eller erbjudande.

Om ni har mottagit en felaktig vara ska detta omgående meddelas till Contal Security AB och returnera varan i enighet med nedan angivna returvillkor eller kontakta ansvarig säljare.

6. Returer/Service

Contal Security AB garanterar en fullständig återbetalning av retunerade varor under förutsättning att dessa varor returneras i samma skick som de var vid leveransen till er.

Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, ändrats eller burits (annat än för att bryta kartong som varorna fraktas i) i fall där kunden känner sig mycket missnöjd skall ansvarig säljare på Contal Security AB omgående kontaktas för att reda ut missnöjet i bästa möjliga mån.

7. Betalningssätt

Faktura
30 dagar netto från faktura datum, i takt med leverans.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

8. Garanti

Gäller på varor med uppenbara material- eller fabrikationsfel.

För samtliga produkter gäller 24månader om inget annat angetts.

Garantin omfattar icke fel som orsakats på grund av felaktig driftspänning, åsknedslag etc.

9. Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt hos Contal Security AB tillhör Contal Security AB eller licensgivare. All användning av Contal Security AB hemsida, e-handel eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar där av annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse av Contal Security AB.

10. Bolagsinformation

Contal Security AB är registrerat med säte i Göteborg

Org.nr: 556468-4123

E-post: info@contal.se

Telefon: 031-703 06 50