Digital In- och Utalarmering Telecall

Systemet är avsett för både överföring av larm och mottagning av larminformation från ett objekt, till en eller flera larmmottagare samt till utförande insatser. Telecall systemet är i sin uppbyggnad mycket robust och driftsäkert.Flera övervakningsfunktioner
För att tidigt upptäcka fel eller upptäcka avvikelser innan det innebär driftstörningar innehåller systemet flera övervakningsfunktioner. I ett typiskt system är alla “Single Point of Failure” eliminerade. Det finns alltid minst en alternativ väg att presentera larmet.

Vi erbjuder personlarm, fastighetslarm och driftlarm med den allra senaste tekniken. Designade för att på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt lösa era behov av in- och utalarmering.

Kontakta oss för kompletta systemofferter eller om ni har några funderingar kring Digital In- och utalarmering!