Larmsändare CAT12CE

Vår övervakade larmsändare finns i olika produktserier för anpassning mot våra kunders och partners olika behov. Våra larmsändare kan administreras via ett användarvänligt webinterface för anpassning mot olika användningsområden såsom larmöverföring från brandlarmscentraler, inbrottslarm, överfallslarm samt driftlarm av olika slag. Våra larmsändare är utvecklade med fokus på robust och högkvalitativ design.