Larmsändare CAT12CE

Vår övervakade larmsändare finns i olika produktserier för anpassning mot våra kunders och partners olika behov. Våra larmsändare kan administreras via ett användarvänligt webinterface för anpassning mot olika användningsområden såsom larmöverföring från brandlarmscentraler, inbrottslarm, överfallslarm samt driftlarm av olika slag. Våra larmsändare är utvecklade med fokus på robust och högkvalitativ design.

Information om support och installationshjälp för larmsändaren CAT12CE.

Kontrollera om din CAT12CE-enhet har stöd för 4G – i denna guide får du veta hur du går tillväga.