Nova passagekontroll och inbrottslarmssystem

Vår nya egetutvecklade integrerade säkerhetssystem Nova™ är ett modernt Server, Klientbaserat säkerhetssystem. Systemet är modulbaserat och lämpar sig för både mindre anläggningar med behov av enstaka larm med ett fåtal kortläsare och några kortanvändare, till stora företag med högre krav på säkerhet, effektiv administration och användarvänlighet.

Kontakta oss för kompletta systemofferter eller om ni har några funderingar kring Integrerade säkerhetssystem, passagekontroll eller RFID lösningar!