Service, Support & Beredskap

Genom att teckna ett serviceavtal med oss bidrar vi till att:

  • Minska risken för oförutsedda driftavbrott
  • Bibehålla en god driftsekonomi
  • Upprätthålla anläggningens prestanda
  • Kontinuerligt informera er om förslag till förbättringar och därmed bidra till ökad affärsnytta
  • Öka anläggningens livslängd
  • Förbättra förutsättningarna för ett fullgott garantiskydd
  • Är du redan kund hos oss och har frågor eller behöver hjälp?

Vår servicecentral når du på telefon

031-707 18 80

Driftkostnader och indirekta kostnader orsakade av fel i anläggning är den absolut största delen av kostnaden för en anläggning under dess livslängd. Därför är det oerhört viktigt att fokusera på kvaliteten och den gemensamma funktionaliteten för att uppnå en lönsam anläggning.

En bra grund för detta skapas genom rätt konstruktion från början men också rätt skötsel av anläggningen. Ibland kräver detta specialistkunskaper för att nå det önskade resultatet. Contal Security har lång erfarenhet och rätt kompetens för ändamålet och strävar alltid efter att kunna leverera hög kvalitet under hela affärsrelationen.