SKOLSÄKERHET med TeleCall

När det gäller skolsäkerhet är det fyra faktorer som samverkar
• Bra larmsystem (tex brand) samt möjlighet att larma vid olika typer av incidenter.
• Förmågan att erbjuda snabbast möjliga assistans och åtgärd.
• Förmågan att snabbt sprida information till stort antal människor för att informera om hotbild eller åtgärder som måste vidtas.
• Enkelt och snabbt förändra säkerhetsnivåer, tex för in- och utpassage.

Contals TeleCallsystem kan ta emot alla typer av fasta larm (brand-, inbrott-, driftlarm) samt bärbara personlarm för olycks- och våldssituationer. Vi kan sekundsnabbt sprida instruktioner och information, tex utrymning eller inrymning, till kollegor, väktare och elever. Systemet kan även automatiskt, eller manuellt styra och ändra säkerhetsnivåer i ett inpasseringssystem.

Effektiv information vid incidenter

Med vårt TeleCall system kan vi arbeta fram ett antal handlingsplaner för olika typer av scenarios.
Varje scenario består av en informationsdel där vi sprider förutbestämd information samt aktiverar automatisk styrningar, t.ex. låsning av skola.

Obegränsat antal scenarios för olika händelser, tex utrymning, höjd beredskap, inkallning av krisgrupp, överfallslarm, olycka etc.

För varje scenario kan följande aktiviteter utföras;
– Information med position till vald grupp av mottagare
– Information till utvalda informationsskärmar, CiS
– Larm till extern larmcentral
– Ändring, styrning av säkerhetsnivå, t.ex. in och utpassage

Larm och manuell aktivering av åtgärder

Vi samlar in larminformation från brandlarm, inbrottslarm och kan även komplettera med olika typer av personlarm.
Via en mobil App, manövertablåer eller pekskärmar kan man snabbt aktivera olika händelsekedjor vid incidenter.

 

TeleCall – System för skolsäkerhet