Inlägg

Contal medverkar på konferens gällande skolsäkerhet

 

 

 

 

Runt om i världen har det skett tragiska skolskjutningar, det vardagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir grövre, hot måste hanteras, och vapen finns i miljöerna. Idag kommunicerar och interagerar vi genom sociala medier och nyheter och oro sprids snabbt, kränkningar och hot ingår allt mer i vår vardag och näthat är en verklighet.

Under denna dag träffas vi och diskuterar Säkerheten och tryggheten i svenska skolan.

  • Hur kan vi göra för att undvika och förebygga våld i skolan?
  • Hur kan vi arbeta preventivt?
  • Vilka tekniska hjälpmedel fungerar?

Handfasta tips från folk med stor erfarenhet av skolsäkerhetsfrågor.

Contal Security kommer att medverka under denna konferens och berätta vad vi kan erbjuda när det gäller att, “Effektivt sprida information vid små och stora incidenter”.

Skolsakerhet.se drivs av Informationsbolaget som i mer än 20 år arbetat med informations- och utbildningsmaterial om brandskydd, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen.

För mer info och anmälan, besök www.skolsakerhet.se/skolsakerhet2017

Contal skolsäkerhet

Contal Security erbjuder nu ett komplett system för Skolsäkerhet

Effektiv hantering av incidenter för snabb och säker spridning av kritisk information

Effektiv information vid incidenter

Med vårt TeleCall system kan vi arbeta fram ett antal handlingsplaner för olika typer av scenarios.
Varje scenario består av en informationsdel där vi sprider förutbestämd information samt aktiverar automatisk styrningar, t.ex. låsning av skola.

Obegränsat antal scenarios för olika händelser, tex utrymning, höjd beredskap, inkallning av krisgrupp, överfallslarm, olycka etc.

För varje scenario kan följande aktiviteter utföras;
– Information med position till vald grupp av mottagare
– Information till utvalda informationsskärmar, CiS
– Larm till extern larmcentral
– Ändring, styrning av säkerhetsnivå, t.ex. in och utpassage

Larm och manuell aktivering av åtgärder

Vi samlar in larminformation från brandlarm, inbrottslarm och kan även komplettera med olika typer av personlarm.
Via en App, manövertablåer eller pekskärmar kan man snabbt aktivera olika händelsekedjor vid incidenter.

LÄS MER

Kontakta oss för mer info